Lad børn
være børn

Aktuelt

Kære forældre og elever Vi har udarbejdet en plan for genåbning af skolen for klasserne Bh.klasse - 5. klasse.


Fysiske rammer og rengøring:
Planen indeholder en opdeling af både de ydre og indre fysiske rammer, således at de enkelte
klassers bevægelse på skolen er så adskilt som muligt.
I denne plan er toiletter, undervisningslokaler og udenomsarealer alle indsat i en fordelingsplan, så
at alle lærere til enhver tid ved, hvilke områder der benyttes af hvem.
Enkelte lokaler vil skulle bruges af 2 forskellige klasser, men der vil altid være en grundig
rengøring og udluftning i tiden imellem.


Der vil være opstillet ekstra udendørs vaske flere steder på skolen, da der flere gange om dagen vil
være skemalagt håndvask.


Denne plan rækker ind i passertiden også, så børnene nemt kan navigere i hvor de hører til og hvor
de må færdes.


Alle anvendte områder på skolen er omfattet af en udvidet rengøringsplan, der til fulde opfylder
Sundhedsstyrelsens krav.


Ankomst og afhentning:

Der tilbydes ikke morgenpasning i denne periode og alle passerenheder lukker kl. 15 om fredagen.


1., 3., og 4. klasse møder kl. 7.45 – 8.00


Bh.kl., 2. og 5. klasse møder kl. 8.00 – 8.15


De børn der er store nok, sættes af ved Lidl, Netto eller Rampen, og går selv til skole.
Børn, der skal følges, tager afsked ved lågen og går selv til deres klasses område (se
klasselærerbrev).


Bh.kl. må følges til Bh. Klassens låge af 1 forælder.
Børn i 1. og 2. klasse må følges til deres område af 1 forælder, men kun de første 2 dage.


Skolens parkeringsplads er forbeholdt vuggestue og børnehave om morgenen.


Da vi opholder os ude det meste af tiden, er det vigtigt at disse mødetider overholdes, så børn og
lærere ikke skal stå stille og vente for længe.
Ligeledes er det i denne periode ikke muligt at komme for sent, da det ikke er sikkert at klassen
opholder sig på skolen når der undervises, og vi ikke kan have børn løbende rundt og lede efter
deres klasse.


Alle der træder ind på skolen skal vaske hænder ved ankomst til deres område.


Afhentning af elever:
Bh.klasse ved børnehaveklassens låge.
1. kl. ved lågen ved skraldecontainerne.
2. kl. ved slangen.
3. kl. ved lågen i skolegården.
4./5. kl. går selv fra skolen til opsamlingssted (f.eks. Netto, Lidl, rampen)


Se mere detaljeret beskrivelse i brev fra Klasselærer.


Helbred og hygiejne:
Kun raske børn, lærere og forældre må komme på skolen.
Har man de mindste symptomer på sygdom skal man blive hjemme, indtil man har været
symptomfri i 48 timer.
Hvis et barn i skoletiden udviser symptomer, skal det straks hentes hjem.
Lærere og elever med Coronasmitte i husstanden må ikke komme i skole.


I tilfælde af sygdom hos en lærer, kan det blive nødvendigt at aflyse undervisningen for den
berørte klasse.


Det er vigtigt, at hvert barn hjemmefra har lært om god håndhygiejne.
Har lært at vaske hænder grundigt, og at de bringer gode vaner med sig i forhold til håndvask før og
efter måltider og efter toiletbesøg.
De skal mindes om at nyse og hoste i ærmet og vænnes til at bruge papir og ikke hånden/ærmet til
at tørre næsen.
Endvidere er det en god idé at tale med dem om, hvad det betyder at holde afstand.
Vi giver selvfølgelig ikke hånd eller holder i hånd i undervisningen.


Generelt:
Der vil i frikvartererne være lærere ved hver klasse for at hjælpe børnene til at lege på forsvarlig
vis.


Alle børn skal have overtøj til rådighed til enhver vejrsituation, og skiftetøjsposen skal holdes
opdateret. Læs nærmere i brev fra klasselæreren.
Der vil ikke være lånetøj på skolen.


Der vil ikke blive serveret mad i pasningsordningerne, så børnene skal medbringe madpakker der
dækker alle dagens måltider.


Morgensang og lørdagsskole er aflyst så længe samlingsforbuddet er gældende.


Med venlig hilsen
Ledelsesforum og bestyrelse


Praktisk


I forbindelse med denne coronarelaterede skolelukning skal vi meddele en række forhold, som er relevante for vores elever og deres familier.
Vi kommer løbende til at sende informationer ud, dels som ROS og i dels i mails fra klasselæreren, og vi beder jer ligeledes om løbende at checke skolens hjemmeside.
Vi skal alle passe godt på os selv og på hinanden.

Hjemmearbejde
Vi præciserer, at eleverne IKKE HAR FRI. De skal modtage læring og undervisning. Klasselærere og faglærere sender løbende opgaver, bidrag og undervisningsmateriale ud til eleverne.
Klasselærere er tilgængelige på telefon og mail. Dog helst indenfor normal skoletid.

Conoraramte familier
Familier, der bliver ramt af corona, har pligt til at meddele sig til skolen, så vi kan handle derpå. Henvendelse sker til klasselæreren.


Coronainformation og børn
Alle disse tiltag er mindst lige så skræmmende for børn, og vi skal gøre opmærksom på, at man kan finde råd og vejledning her:

https://bornsvilkar.dk/gode-raad-saadan-taler-du-m...

https://bornetelefonen.dk/

Kommunikation til skolen.

Al kontakt foregår til klasselæreren. I nødstilfælde kan man kontakte Intern Ledelse:
Yvonne Schlawe tlf: 8194 2009 eller mail ys@steinerskolen.dk
Anette Bjerregaard tlf: 2045 6024 eller mail ab@steineerskolen.dk

Vi ved at det er en meget udfordrende tid for alle. Vi håber dog, at vi kommer styrkede igennem udfordringen.

På skolens vegne
Intern Ledelse og Skolebestyrelsen
Læs her

Indmeldelse

Læs her

Antimobbepolitik

pasning og klub