Tilsynserklæringer

Der udarbejdes hvert år en tilsynsrapport, sådan som loven foreskriver. Læs den aktuelle her på siden. Skolens tilsynsførende er lektor cand.pæd. Viggo Nørgaard Nielsen. Han er udpeget af forældrekredsen og besøger skolen og følger undervisningen i klasserne flere gange om året. Viggo Nørgaard Nielsen har indgående kendskab til lovgivningen indenfor friskole- og folkeskoleområdet og fører tilsyn med, at skolen lever op til de fastsatte krav fra Undervisningministeriet. Viggo Nørgaard Nielsen besøger klasserne en til to gange om året. Han udvælger klassetrin og fag han ønsker at deltage i. Efterfølgende har han samtale med de enkelte lærere. 

Viggo Nørgaard Nielsen har mangeårig erfaring som tilsynsførende ved Michaels Skolen (Rudolf Steiner skolen i Herlev).