Indmeldelse

Vi oplever en stor interesse for skolen, og skolen har sine begrænsede fysiske rammer. Det kan i nogle klasser tvinge os til at sætte en øvre grænse for elevtallet. Derfor vil vi ikke altid kunne optage elever, hvis forældre ønsker det.
Vi kan derfor kun anbefale forældre, som ønsker at deres barn skal gå på skolen, at sende skolen en ansøgning om optagelse i så god tid som muligt. Blanketten kan fås på skolens kontor eller udskrives fra linket nederst på denne side. Samtidig med "Ansøgning om optagelse" beder vi om udfyldelse af "Tilladelse til kontakt med afgivende skole". Endvidere har vi ved en evt. optagelse brug for "Elevoplysninger".

Alle tre blanketter hentes nederst på denne side, udskrives, udfyldes og gives til skolens kontor.
Sammen med tilmeldingen bliver man automatisk medlem af Skoleforeningen og modtager skolens nyhedsbrev. Medlemskab koster 200 kroner om året.

Venteliste

De første elever, der bliver meldt til, er sikre på en plads. Foråret før eleven optages i 1. klasse, vurderer lærerkollegiet om skolen har de ressourcer, der skal til for en forsvarlig skolegang, og at tidspunktet for skolestart er det rigtige. Er antallet af elever højere, end en klasse kan bære, kommer man på venteliste, hvor af det fremgår, hvilket nummer på listen, man har. Som hovedregel optager vi ikke en elev i børnehaveklassen, som der efter al sandsynlighed ikke vil blive plads til i kommende 1. klasse.

Det rette klassetrin

Da skolens læreplan er nøje tilpasset elevernes alder, følger vi det princip, at elever til en given 1. klasse skal fylde 7 år i løbet af de næste 12 måneder fra den 1. marts i det år, de skal begynde i 1. klasse. Det er skolens afgørelse, om der i et givet tilfælde skal kompenseres fra denne hovedregel på grund af pædagogiske vurderinger.

Større børn

For forældre til elever, der søger optagelse af deres barn i eksisterende klasser, gælder, at barnet kan optages, hvis den enkelte klasselærer vurderer, at det er forsvarligt både i forhold til de fysiske rammer og i forhold til, hvordan klassen fungerer sammen. Forældre, der ønsker at deres barn skal optages i en eksisterende klasse, skal ligeledes hente, udskrive og aflevere både "Ansøgning om optagelse" og "Tilladelse til kontakt med afgivende skole" og i tilfælde af optagelse desuden "Elevoplysninger".

Ansøg om plads

*Tilladelsesblanket til kontakt af afgivende skole

Har du spørgsmål?