Specialundervisning

INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING PÅ RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG

Fordi Rudolf Steiner tilsigtede pædagogikken at være for alle børn, er det et grundlæggende princip for vores undervisning og vores
holdning til eleverne, at alt hvad vi gør, styres af princippet om, at hver elev er som de burde være, og at vores opgave som lærer er
at spørge:

”Hvad bor i hvert menneske og hvad kan udvikles i ham eller hende? "

Og at,

” Der må tages hensyn til børnenes forskellighed, og vores opgave som lærer er at kunne kende hvert barn.”

På Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg, tilstræber vi at give så bred en læseplan som muligt for at nå så mange elever (med deres
forskellige færdigheder og behov) som muligt. Vi tilbyder omfattende musik, kunst, sløjd, håndarbejde, byggeri osv. ud over billedlig,
fortællingsbaseret undervisning af alle faglige emner, som hver lærer stræber efter at bringe til live for at inspirere eleverne i
klassen til at elsker at lære, og gøre denne læring til deres egen.

Alle eleverne i hver klasse er inkluderet i alle lektioner, og klassen undervises som en helhed. Hver lærer tager ansvar for at sikre, at
den enkelte elev er i stand til at blive belavet af stoffet. Fordi det er en inkluderende undervisning, trækkes eleverne kke rutinemæssigt ud af klassen til specialundervisning, og vi tager udgangspunkt i iagttagelse af eleverne når vi skaber undervisning der tilgodeser hver elev. Diagnosticering undgås i første omgang.På skolen ser vi specialundervisningen som noget midlertidigt. Det er noget, der gives i perioder. Perioderne kan godt være lange, de kan også være korte, men det højeste formål og meningen med specialundervisningen er, at eleven så hurtigt og godt som muligt
kommer tilbage til klassestrømmen.
Har barnet et varigt og massivt behov for specialundervisning, er det først og fremmest forældrenes ansvar. I enkelte tilfælde kan det
også være, at vi sammen finder ud af, at vores skoletilbud ikke er det bedst egnede lige for dette barn.
Indenfor specialområdet har vi, hvis vi skønner det frugtbart og nødvendigt, flere gode samarbejdsmuligheder. Vi har et fint samarbejde med Familierådgivningen i Vordingborg Kommune og med sundhedsplejen. Derudover kan vi i begrænset omfang bruge læge Tomas Johansens viden og erfaring indenfor antroposofisk medicin. Desuden har vi selv mulighed for dansk-faglig testning i begrænset omfang.
Vi tilbyder i øjeblikket følgende støtte udenfor klasseværelset: ekstra læsning og stave- undervisning, bevægelsesterapi,
kropsbevidsthed og færdigheder, håndværk, eurytmi og tid i naturen- lige såvel som resten af vores undervisning er tilrettelagt
i forbindelse med naturen og årstiderne.  • Støtteundervisning i klassen foretages af klasselæreren, der anvender alle elementer i Steinerpædagogikken til at understøtte børn der har behov: ved at opretholde en konstant og forudsigelig rytme og rutine, daglige rammer for vers, fløjtespil, sang, recitation, fortællinger og fysiske øvelser. Lektionerne er placeret på en måde, der gør det muligt for eleverne at tage et emne intensivt ind og derefter fordøje det- ind og udånding, der følger et barns naturlige rytme for at engagere sig med verden.


Støtte undervisning i klasserne inkluderer: maling; sprogformning; recitation; formtegning; rytmisk undervisning;
form/struktur i klassen; bevægelse og legegymnastik; gentagelse; daglig musik; håndarbejde; formgivning; lærerens glæde ved at
undervise; læreren bestræber sig på at være et forbillede; Læreren bestræber sig på at forstå og dermed elske hver elev;
billedrig undervisning med kontekst; struktureret og forsigtig opbygning af evner; undervisning der udvikler sig fra `gøre´ til
’forstå’; klasselærertimer med læsning.

I øjeblikket har vi på skolen, børn fra over ni forskellige etniske og sproglige baggrunde og børn med en bred vifte af intellektuelle
og fysiske evner. Indtil videre har vi ikke elever med alvorlige fysiske begrænsninger.